FollowRSSLinkedInFacebook

Wet en Regelgeving: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)Historie


De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) vervangt de voormalige CPR-richtlijnen. De Publicatiereeks is zowel van toepassing op bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken als voor de controlerende instanties van de overheid. In de PGS-richtlijnen staan voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden, die kunnen worden toegepast bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels en het toezicht op bedrijven.

Doel


Het doel van de publicatiereeks is om een overzicht te geven van de voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden die kunnen worden toegepast bij vergunningverlening en bij het opstellen van algemene regels en toezicht. Dit geldt voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, transport en opslag. Voor deze bedrijven is het daarom aan te bevelen de PGS-richtlijnen te hanteren bij aanpassingen en / of uitbreidingen.

Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
De PGS 28 richtlijn is van toepassing op de drukloze, ondergrondse opslag van vloeistoffen, zijnde vloeibare brandstoffen en/of minerale olieproducten behorende tot PGS-klassen 1 t.m. 4 tot een maximum opslagcapaciteit van 150 m3 per tank, evenals op de hieraan gekoppelde afleverinstallaties.

Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
De PGS 29 richtlijn is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse tank, waarvan de bodem op een fundering rust en waarin opslag plaatsvindt onder atmosferische druk van brandbare vloeistoffen van de PGS-klassen 1, 2 en 3 en voor stoffen van PGS-klasse 4 die verwarmd worden opgeslagen.

Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
De PGS 30 richtlijn is van toepassing op de drukloze, bovengrondse opslag van vloeistoffen, zijnde vloeibare brandstoffen en/of minerale olieproducten met een vlampunt hoger dan 23 ºC behorende tot PGS-klassen 2 t.m. 4 in één of meer tanks met een opslagcapaciteit van ten hoogste 150 m3 per tank evenals op de hieraan gekoppelde afleverinstallaties voor kleinschalige aflevering.

PGS-klassenindeling


In de PGS richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende PGS klassen van vloeibare brandstoffen. Bij het opstellen van deze PGS klassenindeling is gebruik gemaakt van zowel de EU-GHS-klassenindeling, de ADR-klassenindeling en de oude WMS-klassenindeling. Deze indeling in PGS-klassen wordt zowel toegepast in de PGS reeks als in de BRL-K903.

PGS-klasse Producten
PGS-klasse 0 Vloeistoffen met een vlampunt < 23 °C en een beginkookpunt ≤ 35 °C
PGS-klasse 1 Vloeistoffen met een vlampunt < 23 °C en een beginkookpunt > 35 °C
PGS-klasse 2 Vloeistoffen met een vlampunt ≥ 23 °C en ≤ 55 °C
PGS-klasse 3 Vloeistoffen met een vlampunt > 55 °C b en ≤ 100 °C
PGS-klasse 4 Vloeistoffen met een vlampunt > 100 °C

Meer informatieDelen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail